[1]
Kisielińska, J. 2011. Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. 12, 2 (grudz. 2011), 191–201.