[1]
Stec, A. 2015. ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. 16, 4 (grudz. 2015), 117–126.