[1]
Sielska, A. i Pawłowska, A. 2016. SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. 17, 3 (wrz. 2016), 142–151.