(1)
Zmarzłowski, K. METODY PREZENTACJI DANYCH W SYSTEMACH BI. QME 2017, 18, 698-707.