(1)
Kisielińska, J. WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI. QME 2020, 21, 90-101.