(1)
Gostkowski, M.; Porowska, E.; Halicki, M. Prognozowanie Liczby pasażerów Transportu Lotniczego W Polsce. QME 2022, 22, 61-76.