(1)
Pawelec, A. Analiza Struktury wydatków Konsumpcyjnych Polskich Gospodarstw Domowych według Typu Biologicznego. QME 2021, 22, 87-96.