(1)
Kisielińska, J. Dokładna Metoda Bootstrapowa Na przykładzie Estymacji średniej. QME 2011, 12, 191-201.