(1)
Serwa, D. Metoda Hellwiga Jako Kryterium Doboru Zmiennych Do Modeli szeregów Czasowych. QME 2011, 12, 312-321.