(1)
Luty, L.; Satoła, Łukasz. POZIOM WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ A SYTUACJA FINANSOWA GMIN. QME 2016, 17, 101-110.