(1)
Zbyrowski, R. Przyczynowość Cen Na Rynku nieruchomości W Polsce. QME 2022, 23, 67-77.