(1)
Grzybowska, U.; Karwański, M. Selekcja Zmiennych Metodami Statystycznymi I Uczenia Maszynowego. Porównanie podejść Na przykładzie Danych Finansowych. QME 2023, 24, 229-241.