(1)
Bieszk-Stolorz, B.; Landmesser-Rusek, J.; Markowicz, I. Zmiany wzorców Wychodzenia Z Bezrobocia Na przykładzie Szczecina. QME 2023, 24, 215-228.