Kisielińska, J. (2020). WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 90–101. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.9