Janowicz, M., & Zembrzuski, A. (2022). Symmetry Properties of Modified Black-Scholes Equation. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(2), 77–86. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.2.7