Pawelec, A. (2021). Analiza struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych według typu biologicznego. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(3), 87–96. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.3.8