Zieliński, W. (2011). Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(1), 177–182. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3107