Kisielińska, J. (2011). Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 191–201. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125