Serwa, D. (2011). Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 312–321. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3137