Pekasiewicz, D. (2014). WYBRANE TESTY STATYSTYCZNE DLA WARTOŚCI NIETYPOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZACH EKONOMETRYCZNYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 111–120. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3735