Stec, A. (2015). ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(4), 117–126. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3814