Zioło, M., & Badach, E. (2016). WYKORZYSTANIE WYBRANYCH METOD WAP W OCENIE RELACJI POMIĘDZY STANEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH W POLSCE. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 16–25. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3853