Trzaskalik, T. (2016). INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 134–148. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3864