Sielska, A., & Pawłowska, A. (2016). SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 142–151. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3878