Zbyrowski, R. (2022). Przyczynowość cen na rynku nieruchomości w Polsce. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 23(3), 67–77. https://doi.org/10.22630/MIBE.2022.23.3.7