Grzybowska, U., & Karwański, M. (2023). Selekcja zmiennych metodami statystycznymi i uczenia maszynowego. Porównanie podejść na przykładzie danych finansowych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), 229–241. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.4.18