Pawelec, Agata. 2021. „Analiza Struktury wydatków Konsumpcyjnych Polskich Gospodarstw Domowych według Typu Biologicznego”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 22 (3):87-96. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.3.8.