Kisielińska, Joanna. 2011. „Dokładna Metoda Bootstrapowa Na przykładzie Estymacji średniej”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 12 (2):191-201. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125.