Serwa, Dobromił. 2011. „Metoda Hellwiga Jako Kryterium Doboru Zmiennych Do Modeli szeregów Czasowych”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 12 (2):312-21. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3137.