Zioło, Monika, i Elżbieta Badach. 2016. „WYKORZYSTANIE WYBRANYCH METOD WAP W OCENIE RELACJI POMIĘDZY STANEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH W POLSCE”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 17 (2):16-25. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3853.