Sielska, Agata, i Aleksandra Pawłowska. 2016. „SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych 17 (3):142-51. https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3878.