Kisielińska, J. (2020) „WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 21(2), s. 90–101. doi: 10.22630/MIBE.2020.21.2.9.