Pawelec, A. (2021) „Analiza struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych według typu biologicznego”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 22(3), s. 87–96. doi: 10.22630/MIBE.2021.22.3.8.