Kisielińska, J. (2011) „Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), s. 191–201. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).