Serwa, D. (2011) „Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), s. 312–321. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3137 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).