Stec, A. (2015) „ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(4), s. 117–126. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3814 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).