Trzaskalik, T. (2016) „INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(2), s. 134–148. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3864 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).