Krawiec, M. (2023) „Charakterystyka, wycena i zastosowania wybranych opcji typu «wszystko albo nic»”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 24(2), s. 92–104. doi: 10.22630/MIBE.2023.24.2.7.