[1]
M. Gostkowski, E. Porowska, i M. Halicki, „Prognozowanie liczby pasażerów transportu lotniczego w Polsce”, QME, t. 22, nr 2, s. 61–76, cze. 2022.