[1]
A. Pawelec, „Analiza struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych według typu biologicznego”, QME, t. 22, nr 3, s. 87–96, wrz. 2021.