[1]
J. Kisielińska, „Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej”, QME, t. 12, nr 2, s. 191–201, grudz. 2011.