[1]
D. Serwa, „Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych”, QME, t. 12, nr 2, s. 312–321, grudz. 2011.