[1]
D. Pekasiewicz, „WYBRANE TESTY STATYSTYCZNE DLA WARTOŚCI NIETYPOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZACH EKONOMETRYCZNYCH”, QME, t. 15, nr 4, s. 111–120, grudz. 2014.