[1]
A. Stec, „ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”, QME, t. 16, nr 4, s. 117–126, grudz. 2015.