[1]
T. Trzaskalik, „INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM”, QME, t. 17, nr 2, s. 134–148, cze. 2016.