[1]
A. Sielska i A. Pawłowska, „SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING”, QME, t. 17, nr 3, s. 142–151, wrz. 2016.