[1]
U. Grzybowska i M. Karwański, „Selekcja zmiennych metodami statystycznymi i uczenia maszynowego. Porównanie podejść na przykładzie danych finansowych”, QME, t. 24, nr 4, s. 229–241, grudz. 2023.