Pawelec, A. „Analiza Struktury wydatków Konsumpcyjnych Polskich Gospodarstw Domowych według Typu Biologicznego”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 22, nr 3, wrzesień 2021, s. 87-96, doi:10.22630/MIBE.2021.22.3.8.