Kisielińska, J. „Dokładna Metoda Bootstrapowa Na przykładzie Estymacji średniej”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 12, nr 2, grudzień 2011, s. 191-0, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125.