Serwa, D. „Metoda Hellwiga Jako Kryterium Doboru Zmiennych Do Modeli szeregów Czasowych”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 12, nr 2, grudzień 2011, s. 312-21, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3137.